Mgr. Martin Kupka

místopředseda strany
uvolněný starosta obce
člen regionální rady
předseda oblastního sdružení
expert pro veřejnou správu

Proč jsem aktivní v politice?

Záleží mi na tom, aby hodnoty jako svoboda, zdravá konkurence, minimální stát a odpovědnost měly co největší zastání. V naší obci se nám tyto hodnoty daří naplňovat.

S jakou vizí jdu do politiky?

 • "Chtěl bych žít ve státě, kde se zbytečně nerozmělňují peníze na nejrůznější zbytečné dotace, dávky a fungování košatých úřadů.”
 • "Chtěl bych žít ve státě, kde vládnou jednoduché zákony, kde je jednoduchý a srozumitelný daňový systém, kde stát i obce jen minimálně zasahují do života aktivních lidí, kteří se chtějí a umějí postarat sami o sebe.”
 • "Chtěl bych žít ve státě, který umí být solidární s těmi, kdo se o sebe postarat nemohou, ale který nenechá solidaritu zneužívat těmi, kteří se o sebe postarat nechtějí.”

Co pokládám za nejdůležitější pro nejbližší období:

 • minimální stát
  Efektivní úřady. Útlý stát, který občanům nepřekáží a zajišťuje jen nezbytné služby. Naše obec svůj úřednický aparát nerozšířila ani o jediného člověka, přestože objem práce a povinností významně narostl.
 • stabilní ekonomika
  Chytré hospodaření bez rostoucího zadlužování. Moudré investice. Podpora růstu. Mandatorní výdaje na uzdě.
 • vzdělaná společnost
  Vyšší kvalita a více peněz do školství. V roce 2012 jsme v obci založili ZUŠ při ZŠ. V letošním roce jsme zrekonstruovali budovu ZŠ a ZUŠ, rozšířili MŠ.
 • podpora aktivních lidí
  Co nejlepší podmínky pro ty, kteří chtějí pracovat a také pro ty, kteří chtějí dělat navíc i něco pro druhé. Jedním z mých prvních kroků ve funkci starosty bylo vybudování komunitního centra.
 • obrana živnostníků a podnikatelů
  NE zvyšování daní. Zachování výdajových paušalů a jejich výše. Jednoduchý a srozumitelný daňový systém. Jedno inkasní místo. Stabilní a předvídatelné prostředí. Méně byrokracie.
 • ochrana soukromí
  Žádné další zákony, které státu dovolují vlamovat se do soukromí občanů a omezovat jejich svobodu. Méně regulace.